مرکز آزمایش و تحقیقات ژنتیک میبد

• تمام زنان باردار، بدون درنظر گرفتن سن باید از نظر شایع ترین آنوپلوئیدی های کروموزومی مورد غربالگری قرار گیرند

• غربالگری توامان سه ماهه اول (FTS) از هفته یازدهم تا سیزده هفته و شش روز انجام می شود و نیازمند اندازه گیری دقیق NT می باشد و غربالگری فقط برای آنوپلوئیدی های کروموزومی 13 ،18 و 21  صورت می گیرد

• غربالگری سه ماهه دوم یا کوآد مارکر از هفته پانزدهم تا بیستم حاملگی انجام می شود و علاوه بر غربالگری های سه کروموزوم 13 و 18 و 21 احتمال اختلالات لوله عصبی و سندروم SLOS را نشان می دهد

• کاملترین حالت غربالگری سلامت جنین ، ترکیبی از دو مرحله غربالگری فوق می باشد


بازدید مجازی از مرکز

در دست ساخت...

برای ورود به تور مجازی کلیک کنید »

آمار بازدیدکنندگان

آنلاین : 1

امروز : 17

کل : 116801