مرکز آزمایش و تحقیقات ژنتیک میبد
مرکز تحقیقات ژنتیک میبد در راستای سیاست پیشگیری از اختلالات ژنتیک آماده ارائه غربالگری جهش های بیماری زای شناسایی شده بیش از شش هزار بیماری شناخته شده  ژنتیکی  (با یک آزمایش) می باشد:
-آلفا تالاسمی
- بتا تالاسمی
- هموفیلی A
- هموفیلی B
- فنیل کتونوری
- سندرم ویلسون
- سندرم ایکس شکننده
- دیستروفی عضلانی دوشن
- برخی از ژنهای شایع ناشنوایی و نابینایی
- آلبینیسم
- سیستیک فیبروزیس
- سندرم بلوم
 - SMA
و ...
.


بازدید مجازی از مرکز

در دست ساخت...

برای ورود به تور مجازی کلیک کنید »

آمار بازدیدکنندگان

آنلاین : 1

امروز : 30

کل : 116814