مرکز تحقیقات ژنتیک میبد

مرکز تحقیقات ژنتیک میبد به عنوان یک مرکز جامع تحقیقات ژنتیک از سال 1391 تاسیس شده و به عنوان مهمترین و مجهزترین مراکز خدمات مشاوره و تشخیص ژنتیک سازمان بهزیستی کشور می‌باشد که مجوزهای لازم تحقیقاتی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دارد که در استان یزد واقع شده است.این مجموعه با برخورداری از پرسنل فرهیخته، متخصص ، دانش، تجهیزات ، استانداردها و نرم افزارهای روز دنیا و حداکثر بهره گیری از ظرفیت های همکاری داخلی و خدمات مشاوره ای و تشخیص ژنتیک در جنوب شرق کشور ارائه می نماید.
این مرکز به عنوان یک مرکز دولتی ژنتیک دارای واحدهای مشاوره ژنتیک ، غربالگری ، سلامت جنین ، آزمایشگاه سیتوژنتیک، آزمایشگاه سیتوژنتیک مولکولی و آزمایشگاه ژنتیک مولکولی، ارائه دهنده خدمات مشاوره ژنتیک ، ؛ربالگری بدو تولد، آزمایشگاه تشخیضص قبل از تولد ، انواع آزمایشات تخصصی ژنتیک و خدمات تشخیصی مبنی بر توالی یابی نسل جدید (NGS) میباشد.این مرکز تلاش میکند بهترین و با کیفیت ترین خدمات را با حداقل هزینه ارائه نماید.