بازدید کارکنان مرکز حضرت نبی اکرم (ص) میبد از مرکز تحقیقات ژنتیک

بازدید کارکنان مرکز حضرت نبی اکرم (ص) میبد از مرکز تحقیقات ژنتیک

بازدید جمع کثیری از کارکنان مرکز حضرت نبی اکرم (ص) میبد از بخش های مختلف مرکز تحقیقات ژنتیک میبد و آشنایی با مباحث پیشگیری از بیماری‌ها...

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی و پیشگیری از معلولیت های ژنتیکی

برگزاری دوره آموزشی و پیشگیری از معلولیت های ژنتیکی و آگاهسازی خانواده های مدرسه استثنایی عقیل میبد

برگزاری دوره آموزشی و پیشگیری از معلولیت های ژنتیکی و آگاهسازی خانواده های مدرسه استثنایی عقیل میبد

ادامه مطلب

همایش اختتامیه اولین جایزه تحصیلی مرکز ژنتیک میبد برگزار شد

همایش اختتامیه اولین جایزه تحصیلی مرکز تحقیقات ژنتیک میبد با حضور برگزیدگان فراخوان، اساتید ، دانشجویان، خیرین حوزه ژنتیک و مسئولان شهرستان و استان برگزار شد.

ادامه مطلب

نشست هم اندیشی با آقای دکتر نشان معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی استان یزد در مرکز تحقیقات ژنتیک میبد

جلسه ای با حضور دکتر نشان معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی استان یزد در محل مرکز تحقیقات ژنتیک میبد برگزار شد.

ادامه مطلب