مرکز تحقیقات ژنتیک میبد به عنوان یک مرکز جامع تحقیقات ژنتیک با سابقه بیش از 7 سال مهمترین و مجهزترین مراکز خدمات مشاوره و تشخیص ژنتیک سازمان بهزیستی کشور می باشد که مجوزهای لازم تحقیقاتی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دارد که در استان یزد واقع شده است.این مجموعه با برخورداری از پرسنل فرهیخته، متخصص ، دانش، تجهیزات ، استانداردها و نرم افزارهای روز دنیا و حداکثر بهره گیری از ظرفیت های همکاری داخلی و خدمات مشاوره ای و تشخیص ژنتیک در جنوب شرق کشور ارائه مینماید.
شنبه - چهارشنبه : 7:00 صبح - 14:00
پنجشنبه : :7:00 صبح الی 13:00 جمعه : تعطیل
03532373106-9
info@mgrc.ir

پست های مرتبط

a

موارد اضطراری

لطفا درصورت وجود مورد اضطراری با ما تماس بگیرید

09137471378

a

ساعات کاری مرکز

شنبه تا چهارشنبه : 07:00 الی 14:00
پنجشنبه : 07:00 الی 13:00
جمعه : تعطیل

مرکز تحقیقات ژنتیک میبد

مرکز تحقیقات ژنتیک میبد به عنوان یک مرکز جامع تحقیقات ژنتیک با سابقه بیش از 7 سال مهمترین و مجهزترین مراکز خدمات مشاوره و تشخیص ژنتیک سازمان بهزیستی کشور می باشد که مجوزهای لازم تحقیقاتی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دارد که در استان یزد واقع شده است.این مجموعه با برخورداری از پرسنل فرهیخته، متخصص ، دانش، تجهیزات ، استانداردها و نرم افزارهای روز دنیا و حداکثر بهره گیری از ظرفیت های همکاری داخلی و خدمات مشاوره ای و تشخیص ژنتیک در جنوب شرق کشور ارائه مینماید.

اهداف مرکز تحقیقات میبد

اهداف مرکز

کمک به شناخت بهتر و تشخیص بیماری های ژنتیکی، جلوگیری از ابتلا یا تکرار بیماری و پیشنهاد راهکارهای مناسب درمانی (در صورت امکان)

حمایت

حمایت از خانواده‌های در معرض خطر داشتن اختلالات ژنتیکی با تسهیل انجام آزمایشات مورد نیاز و بهره گیری از یارانه های تشخیصی دولتی

اهداف مرکز

تعیین وضعیت ناقلی سایر اعضای خانواده بیماران شناسایی شده و راهنمایی جهت ازدواج های مدیریت شده

تحقیق و پزوهش

انجام پروژه های تحقیقاتی

جهت ثبت نام

خانم رجبی 09356487022

 برگزاری دوره های کارآموزی ویژه دانشجویان

جهت ثبت نام در دوره های کارآموزی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09356487022 خانم رجبی تماس بگیرید.

تعرفه خدمات آزمایشگاه ژنتیک 98

نوع خدمت کد ملی شرح کد ارزش نسبی قیمت کل ریال مبلغ دریافتی ریال تعرفه خصوصی
کاریوتایپ 810320 پذیرش ، کشت لنفوسیت های خون محیطی 18 1922400 1922400 4620000
آمنیوسنتز
)در صورت انجام در مرکز(
810328 پذیرش، کشت سلول های مایع آمنیون
)دو کشت(، بررسی 21 -28 سلول مایع
آمنیون با روش نواری
50 5369000 5369000 12935000
10 کانکسین ب 810140 10 کانکسین ب 25 2658400 2658400 6376000
شناسایی جهش شناخته شده
در خانواده در یک فرد
810086 پذیرش، تخلیص DNA ، انجام PCR
تعیین توالی
50 5316800 5316800 12752000
شخیص سریع آنیوپلوئیدی
های جنین
810346 تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین
QF-PCR
18 2693200 2693200 6498000
آمنیوسنتز + QF-PCR 810328 – 810346 آزمایش شامل تشخیص سریع و کاریوتایپ آمنیون می باشد 8062200
بررسی یک واریانت تک
نوکلئوتیدی ) چهار فاکتور
ترومبوفیلیک(+ تخلیص DNA
+ پذیرش
810008 فاکتور 5 8 8000000
فاکتور 2
MTHFR C677T
MTHFR A1298C
غربالگری سلامت جنین (ارسالی)
806200 FTS 4/97 1386460 650000 1386000
806210 کواد مارکر 14 3736490 1820000 3736000
801810 آلفافیتوپروتئین 1/25 406650 220000 407000
مشاوره ژنتیک مراجعه اول 330000
مراجعه دوم و بیشتر 110000
Cell free DNA
تعرفه آزمایشات ارسالی به آزمایشگاههای طرف قرارداد بر اساس تعرفه آنها خواهد بود.
a

درخواست دانشجویان ارشد

دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترا خود را در این مرکز انجام دهند که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به صورت حضوری با جناب آقای خدایی صحبت کنند.

برای دریافت نوبت و قرار ملاقات کلیک کنید

اخبار مرکز

نمایش تمامی مطالب